top of page

Privacyverklaring

Vanhemelrijk Tekst, Web en Redactie gaat zorgvuldig om met gegevens die via de contactpagina op deze website worden aangeleverd. Deze gegevens, zoals uw naam en adres, worden uitsluitend gebruikt voor het uitwisselen van informatie, zoals antwoord op uw vragen dan wel reacties op uw opmerkingen.

Gegevens worden door Vanhemelrijk Tekst, Web en Redactie nadrukkelijk NIET verzameld en/of (her)gebruikt voor een ander doel als het hierboven genoemde.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website van Vanhemelrijk Tekst, Web en Redactie gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies maken het mogelijk om via de websitesoftware informatie te verzamelen over het gebruik ervan en deze vervolgens te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De browser kan zo worden ingesteld dat u tijdens het bezoek aan Vanhemelrijk Tekst, Web en Redactie geen cookies ontvangt. Voor vragen en/of opmerkingen over het 'privacy beleid' bij Vanhemelrijk Tekst, Web en Redactie stuurt u ons een bericht via het contactformulier of via de e-mail: vanhemelrijk@outlook.nl.

Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door in uw browser het verzamelen van cookies uit te schakelen. Via deze link komt u op een pagina waar u hiervoor de benodigde maatregelen kunt nemen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

bottom of page